Darbo užmokestis


El. Nr.

Pareigybės pavadinimas

Etatų skaičius

Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis eurais 2023 m.

Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis eurais 2024 m. I ketvirtis

1.

Direktorius

1

neskelbiama*

neskelbiama*

2.

Direktoriaus pavaduotojas rinkodarai ir komunikacijai

1

neskelbiama*

neskelbiama*

3.

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

1

neskelbiama*

neskelbiama*

4.

Energetikas

1

neskelbiama*

neskelbiama*

5.

Buhalteris

2

1933

2140

6.

Turto valdymo inžinierius

0,5

neskelbiama*

neskelbiama*

7.

Vadybininkas

4

2025

2133

8.

Vyresnysis gelbėtojas

1

neskelbiama*

neskelbiama*

9.

Gelbėtojas

8

1344

1002

10.

Vyriausiasis administratorius

1

neskelbiama*

neskelbiama*

11.

Vyresnysis administratorius

1

neskelbiama*

neskelbiama*

12.

Raštinės administratorius

1

neskelbiama*

neskelbiama*

13.

Administratorius

8,25

1325

1596

14.

Vyresnysis valytojas

9,5

1080

1107

15.

Ūkvedys

1

neskelbiama*

neskelbiama*

16.

Rūbininkas

2

867

1018

* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis skelbiamas tik gavus jo sutikimą (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo pavirtinimo“ 22.3 p.