Naujienos


Grįžti į peržiūrą

2024-05-06

Skelbiame pakartotiną ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkursą


1. Išnuomojamas turtas – ilgalaikio materialiojo turto dalis, esanti adresu Kretingos g. 23, Palangoje (unikalus pastato Nr. 4400-4679-6847, pažymėjimas plane 1U1g, bendras plotas 3529,60 kv. m), nuomojamas plotas 29,62 kv. m., indeksai 1-41 ir 1-42.
2. Turto valdytojas (nuomotojas) – BĮ „Palangos investicijų valdymas“, į. k. 304159775, kurios registruota buveinė yra Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga.
3. Turto naudojimo paskirtis – sveikatingumo veiklos vykdymas.
4. Pradinis metinis nuompinigių dydis – 2880,00 Eur
5. Turto nuomos terminas – vieneri metai nuo nuomos sutarties pasirašymo datos su galimybe vieną kartą pratęsti nuomos terminą dar vieneriems metams (bendras nuomos terminas, įskaitant nuomos termino pratęsimus ne ilgesnis kaip dveji metai nuo nuomos sutarties pasirašymo datos);
6. Paraiškos dalyvauti viešajame konkurse priimamos ir konkurso dalyviai registruojami darbo dienomis nuo 2024 m. gegužės 7 d. 8.00 val. iki 2024 m. gegužės 21 d. 12.00 val. BĮ „Palangos investicijų valdymas“ administracijos priimamajame, Vytauto g. 112, Palangoje. Informacija dėl konkurso teikiama Tel. (0 460) 49 197, el. paštas info@piv.lt

 Turto nuomos prašymo forma
 Tvarkos aprašas
 Konkurso sąlygos


Grįžti į peržiūrą