Naujienos


Grįžti į peržiūrą

2023-03-07

Skelbiame pakartotinį ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkursą

Skelbiame pakartotinį ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkursą
1. Išnuomojamas turtas – ilgalaikio materialiojo turto dalis, esanti adresu Daukanto g. 24, Palangoje, pastatas–parodų paviljonas (unikalus pastato Nr. 2596-9000-5010, pažymėjimas plane 1C1ž), išnuomojamas plotas 963,71 kv. m.
2. Turto valdytojas (nuomotojas) – BĮ „Palangos investicijų valdymas“, į. k. 304159775, kurios registruota buveinė yra Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga.
3. Turto naudojimo paskirtis – paslaugų ir maitinimo veikloms vykdyti (bendradarbystės projektams, seminarams, edukacijoms, menininkų kūrinių parodų, fotografijos, švenčių, kultūros renginių, viešojo maitinimo).
4. Pradinis metinis nuompinigių dydis – 31 339 Eur (plius PVM)
5. Paraiškos dalyvauti viešajame konkurse priimamos ir konkurso dalyviai registruojami darbo dienomis nuo 2023 m. kovo 10 d. 8.00 val. iki 2023 m. kovo 17 d. 12.00 val. BĮ „Palangos investicijų valdymas“ administracijos priimamajame, Vytauto g. 112, Palangoje. Informacija dėl konkurso teikiama Tel. (8 460) 49 197, el. paštas info@piv.lt

 Turto nuomos prašymo forma.docx
 Tvarkos aprašas.pdf
 Konkurso sąlygos.docx


Grįžti į peržiūrą