Naujienos


Grįžti į peržiūrą

2023-02-22

Skelbiame pakartotinį ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkursą

1. Išnuomojamas turtas – ilgalaikio materialiojo turto dalis, esanti adresu Daukanto g. 24, Palangoje, pastatas–parodų paviljonas (unikalus pastato Nr. 2596-9000-5010, pažymėjimas plane 1C1ž), išnuomojamas plotas 963,71 kv. m.
2. Turto valdytojas (nuomotojas) – BĮ „Palangos investicijų valdymas", į. k. 304159775, kurios registruota buveinė yra Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga.
3. Turto naudojimo paskirtis – paslaugų ir maitinimo veikloms vykdyti (bendradarbystės projektams, seminarams, edukacijoms, menininkų kūrinių parodų, fotografijos, švenčių, kultūros renginių, viešojo maitinimo).
4. Pradinis metinis nuompinigių dydis – 44 769 Eur (plius PVM)
5. Paraiškos dalyvauti viešajame konkurse priimamos ir konkurso dalyviai registruojami darbo dienomis nuo 2023 m. vasario 24 d. 8.00 val. iki 2023 m. kovo 3 d. 12.00 val. BĮ „Palangos investicijų valdymas" administracijos priimamajame, Vytauto g. 112, Palangoje. Informacija dėl konkurso teikiama Tel. (8 460) 49 197, el. paštas info@piv.lt

 Konkurso sąlygos.docx
 Turto nuomos prašymo forma.docx
 Tvarkos aprašas.pdf


Grįžti į peržiūrą